Det værste, der kan ske for en direktør, er …?

Hvad er det værste, der kan ske for en direktør?

Hvad er det værste, der kan ske for en ægtemand?

Svaret er det samme på begge spørgsmål: At blive ramt af hverdagen.

man

For når man rammes af hverdagen, blændes man af det praktiske. Man taber sit kompas og glemmer, hvor det egentlig var, man ville hen.

Det, ægtemanden siger til sin kone, bliver det samme, som direktøren siger til sin virksomhed: ”Hvordan endte vi her? Hvordan kunne de store drømme, vi havde om hinanden, gå op i budget og bogholderi, i det daglige brød og den daglige drift?”

Men da er det ofte for sent. Og bestyrelsens ord til direktøren bliver de samme som konens ord til ægtemanden: ”Du er fyret. Jeg vil finde en ny mand. En, der ikke kun tænker på dagens dont, men også har en vision for os i morgen.”

Hvad enten man så er fraskilt eller fyret, vil man bagefter tænke: ”Hvad gik der galt? Hvad kan jeg lære af det? Hvordan undgår jeg, det sker igen?”

Først er man nødt til at erkende den grundlæggende fejl: At man afsatte for lidt tid til at tænke over, hvordan man greb sin dagligdag an. Følgen af den fejl kan for både den fyrede direktør og den fraskilte ægtemand sammenfattes i sætningerne: ”Det, vi gjorde, var ikke det, vi virkelig ville. Det, vi gjorde, var det, vi var vant til.”

Det skal forstås på den måde, at ligesom direktøren – da han tiltrådte sin stilling – fremlagde PowerPoints om sin vækststrategi for virksomheden, således holdt brudgommen under brylluppet en smuk tale om alle de frugter, han gerne ville plukke og smage sammen med sin brud. Og ligesom direktøren – da hans sekretær dag to på jobbet havde gennemgået hans kalender – udskød indkaldelsen af sine afdelingsledere til opfølgningsmødet om strategien, således udskød ægtemanden koordineringen af feriedatoer med sin kone.

Og sådan blev det ved, både for direktøren og for ægtemanden. I månedsvis. I årevis.

Jovist gentog man af og til for hinanden, at man snart skulle tale hhv. strategi og romantisk rejse, men det gik med den slags, som det går med mange nytårsforsætter: Ude af øje, ude af sind. ”Og lige nu står der altså budgetmøde i min kalender.”

Men hvordan kan det, vi gør, så blive til det, vi allerhelst vil?

Det kræver en strategi og det kræver en plan. For en strategi bliver ikke til virkelighed af sig selv. Ligeså lidt som en plan bliver til en plan, bare fordi man kalder den en plan. Med andre ord har både direktøren og ægtemanden brug for en rigtig plan; en plan for, hvordan man realiserer sin strategi.

skydeskive

Selv en rigtig plan, for hvordan man realiserer sin strategi, er dog ikke nok, hvis ens strategi er urealistisk og dermed urealisérbar.

En strategi er således ikke noget, man bare laver. Nej, alt for mange PowerPoint-præsentationer af vækststrategier har det til fælles med alt for mange smukke bryllupstaler, at de hviler på tro, håb og ærgerrighed. Man tror, man kan forudsige, hvordan ens verden ser ud i morgen. Man håber, man vil finde de træer, frugterne vokser på. Man er ærgerrig efter at få det hele med, og vil ikke nøjes med mindre.

Men i stedet for tro har man brug for viden. I stedet for håb har man brug for vedholdenhed. Og i stedet for ærgerrighed har man brug for målrettethed.

Viden først: En direktør, der tror, at hans guldkalv hedder Kina, uden at han kender til valide data om kinesernes købskriterier og købsproces, vil have en lige så risikabel strategi som ægtemanden, der tror, at hans kone vil have børn med ham uden at vide det med sikkerhed.

Vedholdenhed: En direktør, der håber, at hans bedste medarbejdere vil blive i virksomheden, uden at han vedholdende plejer deres interesser, får lige så svært ved at realisere sin strategi som ægtemanden, der håber, at hans kone vil blive ved med at elske ham, uden at han lytter til hendes ønsker.

Målrettethed: En direktør, der er så ærgerrig, at han vil køre to store udviklingsprojekter samtidigt uden at bekymre sig om, at han derved beslaglægger arbejdskraft fra virksomhedens daglige drift, har en lige så urealistisk tilgang til sin strategi som ægtemanden, der siger, at han – til trods for sit karrierejob – vil satse mere på romantikken. Og i øvrigt også sætte huset i stand og lære at gå på jagt.

Nu tænker du måske: ”Ja, men det er jo temmelig indlysende, alt sammen!”

Men hvorfor gør du dét? Det gør du udelukkende, fordi du lige nu har en ledig stund, hvor du har tid til at læse det, jeg har skrevet – og tid til at tænke over det. Vær glad for dét! For min pointe er jo netop, at hverken direktører eller ægtemænd i vores fortravlede tidsalder har denne ledige stund til at læse eller til at tænke. De er derimod ramt af hverdagen. Og det er derfor, de ender med at måtte sige: ”Det, vi gjorde, var ikke det, vi virkelig ville – det, vi gjorde, var det, vi var vant til”.

Så kort sagt: man har brug for en strategi, en realistisk strategi. Og man har brug for en plan, en rigtig plan for, hvordan man fører sin strategi ud i livet.

Begge dele kræver viden, vedholdenhed og målrettethed. Målrettethed, fordi vi hverken kan få alt eller nå det hele – og fravalg derfor er nødvendige. Vedholdenhed, fordi en strategi ikke realiseres på en uge, men kræver mange møder og konkrete delmål undervejs. Og viden, fordi der findes usikkerhed nok i verden i forvejen. Baserer man så oven i købet sin strategi på uvidenhed, bliver man som skipperen, der sejler efter et forkert søkort.

Hører du stadig til dem, der tænker: ”Ja, men det er jo temmelig indlysende alt sammen!”, så kan jeg oplyse dig, at BDO netop har offentliggjort BDO Barometret 2014 der er baseret på analyse af 30.000 regnskaber fra små og mellemstore virksomheder. Ifølge BDO er virksomhederne ved at dele sig i et A- og et B-hold. Der er seks parametre som adskiller A-holdet fra B-holdet, nemlig:

  1. ledelseskraft
  2. strategisk fokus
  3. godt købmandsskab
  4. mod til investering
  5. optimeret drift
  6. markeds- og vækstfokus.

Alle disse parametre indgår naturligt i udviklingen af en strategi – en rigtig strategi. En strategi, man ikke bare viser frem ved særlige lejligheder, men som er med i alt, hvad direktionen beslutter og gør. Har du sådan en? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

*
*
*